اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اردبیل
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۳۳
اذان ظهر
۱۳:۲۱:۲۳
غروب آفتاب
۱۹:۳۹:۴۰
اذان مغرب
۱۹:۵۷:۳۰