افزایش مراجعان ناشی از نزاع در اردبیل

نزاع و درگیری

پارسال میزان مراجعات به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن ۲.۵ درصد افزایش یافت.

روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل گزارش داد: در این مدت ۱۲ هزار و ۵۷۱ نفر با صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

از این تعداد ۹ هزار و ۱۸۵ مرد و سه هزار و ۳۸۶ نفر زن هستند.

در حال حاضر نیز بیشترین پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی در ارتباط با نزاع می‌باشد که با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و اصولی می‌توان از میزان این موارد کاست.

بر اساس آمار ، بیشترین فراونی وقوع جرم در استان اردبیل مربوط به نزاع و درگیری خیابانی است.
خشونت به عنوان یک عامل ناپسند در رفتارهای اجتماعی هرسال به طور میانگین ۸۰ هزار نفر را در استان اردبیل را به دادگستری می‌کشاند.

این تعداد براثر رفتارها و برخوردهای نادرست و خشونت‌آمیز در مناسباتشان با دیگران در مکان‌های مختلف از اعضای خانواده گرفته تا فضاهای کسب و کار ، معابر ، آموزشگاه‌ها و نظایر آن کارشان به نزاع و درگیری‌های انفرادی و یا گروهی کشیده می‌شود.

انتهای پیام/ایرنا