عکس/ اتاق مانیتورینگ مکه
 

این روزها شهر مکه مملو از زائران خانه خدا برای مراسم حج می‌باشد.