تابناک‌اردبیل منتشر کرد
نتایج یک نظرسنجی؛کارنامه 3 نماینده اردبیل ضعیف است

به گزارش تابناک اردبیل،‌ نتایج نظرسنجی انجام گرفته در صفحه«تابناک اردبیل» حاکی از این است که حدود 90 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عقیده دارند، ‌عملکرد سه نماینده مردم حوزه انتخابیه اردبیل،‌ نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی «ضعیف» بوده است.

حدود 5 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هم عملکرد و کارنامه آقایان صدیف بدری،‌ محمد فیضی و رضا کریمی نمایندگان حوزه انتخابیه اردبیل، نیر،نمین و سرعین را «خوب» ارزیابی کردند.

5 درصد هم نفیاً و اثباتاً از اظهارنظر درباره سئوال نظرسنجی خودداری کرده‌اند.

انتهای پیام