با مطالبه مردم
بخش ارشق به شهرستان اردبیل ملحق می شود

به گزارش تابناک اردبیل، منطقه ارشق مشکین شهر با دارا بودن 85 روستا که تعدادی از آنها به دلیل فقر و محرومیت خالی از سکنه شده است، با وجود وعده های مکرر مسئولان و ادوار نمایندگان مجلس برای بهره مندی از امکانات و زیرساخت ها و احقاق حقوق خود، امروز در سخت ترین شرایط ممکن و عقب ماندگی مفرط قرار دارد.

سیاست های تبعیض آمیز شهرستان مشکین شهر در ادوار مختلف موجب شده تا جمعیت این منطقه با وسعت يك هزارو دويست هكتار و 62 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان داراي دو دهستان موسوم به ارشق مركزي و ارشق شمالي به 10 هزار نفر کاهش یابد.

با این حال ولی ملکی نماینده شهرستان مشکین شهر بخوانید - با علم به ماده 7 قانون و ضوابط تقسیمات کشوری- وعده کرده که مراحل اولیه تبدیل بخش به شهرستان در وزارت کشور انجام یافته و بخش ارشق به شهرستان تبدیل خواهد شد!

طبق تبصره 2 ماده 7 قانون و ضوابط تقسینات کشوری، در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از 50 هزار نفر شهرستان تشکیل شود.

مردم ارشق، مقاومت آهنین مسئولان مشکین شهر را در زمینه اختصاص حقابه خود برای آبیاری اراضی پایاب سد سبلان از مصادیق بارز بی عدالتی و سیاست های تبعیض آمیز علیه خود می دانند.

http://www.tabnakardebil.ir/files/fa/news/1398/3/21/500553_324.png

با این وجود از سالهای اخیر تعدادی از سرمایه گذاران ارشقی مقیم تهران و سایر شهرها برای نجات ارشق از وضعیت بحرانی موجود و به منظور ایجاد رونق و توسعه آن، راساً وارد عمل شده و اقداماتی را به لطف همکاری مسئولان محلی منطقه در شهرک صنعتی شهر رضی و سایر نقاط بخش و روستاها آغاز کرده اند.

منطقه ارشق مشکین شهر بر اساس آمار و اطلاعات بالاترین میزان مشارکت در انتخابات را در استان به نام خود ثبت کرده است.

انتهای پیام