اطلاعیه آب و فاضلاب استان اردبیل

در راستای مشتری مداری و همچنین ایجاد بستر های لازم برای دسترسی آسان مشترکین عزیز در سطح استان به خدمات شرکت آب و فاضلاب و کاهش مراجعات حضوری ،کلیه خدمات این شرکت بصورت اینترنتی قابل انجام بوده و شهروندان محترم در سطح استان می توانند با مراجعه به پرتال این شرکت www.abfa-ardabil.co.ir از این استفاده نمایند.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل