مرکز آمار ایران اعلام کرد
با توجه به آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان اردبیل در پاییز سال‌جاری به ۱۰.۶ درصد رسیده است و این در حالی است که در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری اردبیل ۸.۸ درصد بود.
کد خبر: ۸۱۱۸۸۵
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۳ 07 January 2020

به گزارش تابناک اردبیل، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال ۹۸ را منتشر کرده است که براساس این نتایج به دست آمده و طبق این آمار جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر کل کشور در سال پاییز ۱۳۹۸ با افزایش ۶۶۷ هزار و ۷۲۶ نفری نسبت به فصل مشابه در سال قبل به رقم ۶۱ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۹۸۲ نفر رسیده است که از این تعداد ۳۰ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۳۸۱ نفر را مرد و ۳۰ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۰۱ نفر را زن تشکیل می‌دهند و طبق آمار به دست آمده ۴۷ میلیون و ۷۰ هزار و ۱۹۷ نفر در مناطق شهری و ۱۴ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۷۸۵ نفر در مناطق روستایی ساکن هستند.

 

براساس این آمار، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور در پاییز سال ۹۸، ۴۴.۳ درصد و به تعداد ۲۷ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۲۰ نفر بوده و بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی با ۵۲.۴ درصد مربوط به استان خراسان رضوی و پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز مربوط به استان مرکزی با ۳۷ درصد است و استان اردبیل نیز با نرخ مشارکت اقتصادی  ۴۸.۵ درصدی در رتبه ۳ کشور قرار دارد و این در حالیست که نرخ مشارکت اقتصادی استان اردبیل در پاییز سال ۹۷، ۴۷.۳ درصد بود.

 

بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر کشور نشان می‌دهد که ۳۹.۶ درصد به تعداد ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۴ نفر از کل جمعیت فعال کشور شاغل بوده‌اند که ۱۷ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۰۶ نفر در حوزه شهری و ۶ میلیون ۵۱۳ هزار و ۱۸۸ نفر در بخش روستایی هستند و بر اساس آمار به دست آمده استان خراسان رضوی با ۴۹.۱ درصد بیش‌ترین نسبت اشتغال و استان سیستان و بلوچستان با ۳۲‌.۹ درصد کمترین نسبت اشتغال را دارا هستند و استان اردبیل نیز با ۴۳.۳ درصد در رتبه ۵ قرار دارد و البته نرخ نسبت اشتغال استان اردبیل در پاییز سال ۹۷، ۴۳.۲ درصد بود.

 

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور نشان‌ می‌دهد که در پاییز سال ۹۸، ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال کشور به تعداد ۲ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۷۲۶ نفر بیکار بوده‌اند و این در حالیست که نرخ بیکاری کشور در پاییز سال ۹۷ به تعداد ۳ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۷۵ نفر، ۱۱.۸ درصد بود و بالاترین نرخ بیکاری با ۱۶.۳ درصد مربوط به استان کرمانشاه و پایین‌ترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان خراسان جنوبی با ۵.۴ درصد بوده و استان اردبیل نیز با ۱۰.۶ درصد در رتبه ۱۶ قرار دارد و این در حالیست که نرخ بیکاری استان اردبیل در پاییز سال ۹۷، ۸.۸ درصد بود.

 

بررسی های موجود از نرخ بیکاری کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در پاییز سال ۹۸ با کاهش ۱.۲ درصدی به ۲۵.۸ درصد به تعداد ۷۱۶ هزار و ۸۴۰ نفر رسیده است و در حالی‌که در پاییز سال ۹۷ این رقم با ۲۷ درصد به تعداد ۷۸۳ هزار و ۷۹۷ نفر بود و بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال کشور نیز در پاییز سال ۹۸ با تعداد ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۱۶۰ نفر به ۱۷.۹ درصد رسیده و این در حالیست که نرخ بیکاری این رنج سنی در سال ۹۷ با ۱۹.۳ درصد به تعداد ۲ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۸۳ نفر بود.

طبق آمار اعلام شده در پاییز سال ۹۸ سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران کشور در سال ۹۸، ۴۴.۳ درصد است و این رقم در سال ۹۷، ۴۰.۷ درصد بود و سهم اشتغال این طیف نیز در پاییز سال ۹۸، ۲۴.۴ درصد است و در عین حال طبق آمار به دست آمده ۱۷.۴ درصد از فارغ التحصیلان آموزش عالی به تعداد یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۰۷ نفر با مشکل بیکاری مواجه‌اند، در حالی‌که در پاییز سال ۹۷ این تعداد یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۲۵۴ نفر بوده است و برر سی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۱.۲ درصدی در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

 

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۰ درصد به تعداد ۱۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۸۴ نفر بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش کشاورزی با ۳۲.۹ درصد به تعداد ۸ میلیون و ۳۱ هزار و ۷۵ نفر و هم‌چنین بخش صنعت با ۳۲.۸ درصد به تعداد ۷ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۶۳۲ نفر در مراتب بعدی قرار دارند و سهم شاغلان بخش کشاورزی در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش و سهم شاغلان در بخش‌های صنعت و خدمات ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

 

نرخ مشارکت اقتصادی چیست؟

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارتست‌ از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار، به عبارت ساده‌تر نرخ مشارکت اقتصادی به ما نشان می‌دهد که چه درصدی از جمعیت مشمول سن کاری از نظر اقتصادی فعال هستند یعنی چه تعداد از افرادی که می‌توانند کار کنند واقعا مشغول به کارند و یا حداقل به دنبال کار هستند، از طرف دیگر با توجه به این آمار می‌توان نرخ بیکاری را نیز به دست آورد یعنی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که چه درصدی از نیروی کار بیکار بوده یا به صورت فعالانه به دنبال کار هستند.

برای درک بهتر این موضوع فرض کنید در منطقه‌ای هستید که در آن تعداد ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط سنی کار وجود دارد و ۵ میلیون نفر در حال حاضر مشغول کار بوده و ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز به صورت فعالانه به دنبال کار باشند در این صورت مجموعا ۵.۵ میلیون نفر فعال اقتصادی در چنین جامعه‌ای وجود خواهد داشت که در این شرایط نرخ مشارکت اقتصادی برابر با ۵۵ درصد خواهد بود و در کنار نرخ بیکاری نیز ۵ درصد است که شامل همان ۵۰۰ هزار نفر جویای کار است.

 

نرخ بیکاری چیست؟

نرخ بیکاری نیز عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در ۱۰۰ و هم‌چنین نرخ نسبت اشتغال نیز عبارت است از نسبت جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر یا ( ۱۵ ساله و بیشتر) به کل جمعیت در سن کار ضرب در ۱۰۰.

 به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علی‌رغم اقدامات انجام یافته در استان اردبیل برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری شاهد افزایش نرخ بیکاری استان اردبیل در پاییز سال ۹۸ هستیم که این موضوع وعده‌های مسؤولان دولتی برای رفع معضل بیکاری در استان اردبیل در تناقض بوده و با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی کشور و استان اردبیل ایجاد اشتغال است از این رو مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر عملی تر نسبت به رفع معضل بیکاری در استان گام‌های محکم‌تری بردارند، امید است که مسؤولان استان اردبیل ضمن اعلام دلایل علمی خود درخصوص آمار اعلامی از نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی استان اردبیل، اهتمام بیشتری در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان استان اردبیل داشته باشند.

انتهای پیام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار