صفحه اول روزنامه‌های ورزشی
به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل دکتر عیسی منصوری در جریان سفر به استان اردبیل از سه طرح اشتغالزا تحت عنوان شرکت صنایع چوبی اورمان، گلخانه تولید گل رز هلندی آقای خداویردی و گلخانه تولید گل رزهلندی آقای فرهودی که با حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل راه اندازی گردیده بود بازدید نمود.
منصوری در این بازدید از نزدیک در جریان پیشرفت طرحهای اشتغال روستایی و مشکلات واحدهای تولیدی قرار گرفت و با مجریان طرحها دیدار و گفتگو کرد.
شاهنده مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد صندوق استان در حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و اشتغال روستایی گفت: ما با رویکرد تثبیت اشتغال به ایجاد اشتغال جدید نیز توجه جدی داریم و مصمم هستیم در حوزه‌های مختلف از کشاورزی و گردشگری تا IT و سایر حوزه‌ها فضای کسب و کار را برای مردم فراهم کرده و رسته‌های مختلف شغلی را تقویت کنیم.
شاهنده با اشاره به اینکه توجه دولت به اشتغال پایدار است افزود: اولویت ما حمایت از تولید ملی و داخلی و ایجاد اشتغال متناسب با آن است و در حال حاضر نیزاجرای برنامه های هر روستا یک محصول، صندوق های خرد زنان روستایی و روستای بدون بیکار از اهداف اصلی صندوق کارآفرینی امید در ایجاد اشتغال می باشد.
دکتر منصوری نیز از اقدامات حمایتی صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل در ایجاد اشتغال ابراز خرسندی نموده و از عملکرد صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغال روستایی و عشایری تقدیر نمود.