مهران رجبی با انتشار این عکس نوشت: سلام. بزودی و بعد از برادر جان از شبکه سه