البته ترامپ و دیگر مقامات آمریکا همزمان از متحدان اروپایی خود خواستند به تلاش برای امضای توافق جدید در راستای گسترده تر شدن برجام به حوزه های دیگر ادامه دهند. به نظر می رسد این نوعی تاکتیک روانی برای فشار آوردن به ایران برای کوتاه آمدن و قبول شرط و شروط غربی ها می باشد. همچنین از آنجا که تحریم ها قرار نیست به یکباره برگردند و در طی زمان به مرور احیا می شوند احتمالاً این تلقی نیز مقامات کاخ سفید وجود دارد با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها و شکننده تر شدن اقتصاد، به مرور فشار افکار عمومی نیز افزایش می یابد و این گونه ایران شروع به عقب نشینی نماید. این سناریو در نهایت به براندازی و تغییر سیستم سیاسی ایران منجر شود.