به گزارش تابناک اردبیل، محمود صادقی عضو فراکسیون امید درباره رفع فیلتر تلگرام گفت: بنده با وزیر ارتباطات صحبت کردم وی هم اذعان کرد تقریبا حدود 130 تا 200 هزار شغل مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام ضربه می خورد.

صادقی بیان کرد: وزیر ارتباطات گفت تصمیم گیری در این مورد در اختیار ما نیست و این تصمیم شورای امنیت کشور است و تصمیم این شورا قاعدتا باید موقتی باشد زیرا هنگامی که شرایط فوق العاده تمام شود، آزاد خواهد شد.